KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHMPP MB 13.6.2015 - V1, CAC - ROZHODČÍ POLGAR

na klubovkách se mi nedaří nebo že by zas zářil pan Polgar jako loni?